Höstens program

Läs i programbladet för hösten 2022 eller i aktivitetskalendern om höstens aktiviteter.

Länsförbundet arrangerar en träff för alla kretsar i länet söndagen den 16 oktober klockan 14.00-17.00 Sigfridssalen på IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö. Det blir diskussion om aktuella frågor och om samarbete mellan kretsar. Alla kretsar presenterar sig. Länsförbundet bjuder på fika. Alla medlemmar är välkomna att delta. Obs!! Anmäl dig på Länsförbundet Kronobergs hemsida/aktivitetskalendern.

Föreläsning om utter- Smålands landskapsdjur tisdagen den 15 november klockan 18.30-21.30 på Folkets Hus i Hovmantorp –  Länsförbundet Kronoberg i samarbete med Lessebokretsen. 

Börje Gunnevik som i många år spanat och spårat utter föreläser och visar film. Möjlighet att ställa frågor finns. Länsförbundet bjuder på lättare förtäring under kvällen.

Obs! ! Anmälan senast 10 november till Gunilla Stråth-Karlsson 070-910 67 14 eller mail gunilla.strathkarlsson@gmail.com eller  på Kronobergs länsförbunds hemsida/aktivitetskalendern och anmäl dig.

Alla länets närmsta aktiviteter syns nu på hemsidan till höger.

 

Natursnoksledare sökes

Lessebokretsen planerar att starta upp Natursnokar för barn 3-10 år med medföljande vuxen. Vi söker nu ytterligare person/personer som gillar att vara ute i naturen och lära barn om allt spännande som finns. Möjlighet till utbildning kommer att finnas.

Hör av dig så snart som möjligt  till någon i styrelsen om du tycker att det låter spännande eller om du känner någon som kan vara intresserad.

Vi kommer att ha en första naturutflykt vid elljusspåret i Hovmantorp 8 maj klockan 14.00 där alla barn och vuxna är välkomna.

Föreläsning med Anders Rapp

Måndagen den 7 februari klockan 18.00 kommer naturpedagog Anders Rapp till biblioteket Lessebo och berättar om vår lokala geografi och om sin nya bok ”Nyfiken på geologi”.

Obs!

Anmälan till biblioteket Lessebo 0478-125 66 eller biblioteket@lessebo.se senast 31 januari.

Tänk på gällande restriktioner och håll avstånd och kom endast om du är frisk.

Utflykt till Alsterån och Höneström

Lördagen den 8 maj åker vi på en spännande utflykt till Alsterån där det finns flodpärlmussla, mal, kungsfiskare och utter. Där finns även ravinen Uvaklöva med bland annat lopplummer.

Samling: 09.00 parkeringen f.d Sigro Hovmantorps östra infart.

Obs! Ta gärna stövlar eller grova kängor på fötterna. Medtag rejäl egen matsäck. (Obs! Ändring då gemensam lunch ej ordnas)

Länsstämma 2021

Årets länsstämma kommer att vara något försenad och genomföras digitalt den 31 maj. Alla intresserade medlemmar kan anmäla intresse av att delta på mötet till Johanna Mysjö Länsförbundet på mail johanna.mysjo@hotmail.se

 

 

Reportage i Smålandsposten

Lessebokretsen har tagit kontakter med Lessebo kommun efter att kommunen tidigare fått flera medborgarförslag om att det ska finnas ängsmark i alla tätorter, bland annat från skolelever. Förslag har tidigare röstats ner av fullmäktige. Kommunen hävdar att det redan finns ängar men vi har inte fått svar på var dessa ängar finns. Kretsen har framfört att det borde finnas ängsmark i varje tätort och att allt gräs inte behöver klippas. Detta är något som skulle kosta mindre för kommunen att sköta än gräsmattor och det skulle gynna den biologiska mångfalden.

Då vi inte fick svar på våra frågor kontaktades Smålandsposten som gjorde ett reportage den 30 april och sedan ett uppföljande reportage den 3 maj med kommunekologen Janne Kolehmainen i Växjö kommun. Han berättade i reportaget om projekt i Växjö kommun som inleddes redan 2018 att förvandla gräsmattor till ängsmark. Det har varit ett lyckat projekt som gett rik blomning som varit bra både för blommor och pollinatörer.

Inskickade synpunkter på Lessebo kommuns tillägg till översiktsplan gällande strandskyddet (LIS)

Till Kommunstyrelsen Lessebo kommun

 

Synpunkter på förslag om tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo kommun, Kronobergs län

 

Vi motsätter oss det omfattande förslaget om att 7 olika LIS-områden utses i kommunen då det kommer att leda till att det blir lättare att upphäva det så viktiga strandskyddet vid våra sjöar och vattendrag. Det skulle minska skyddet för djur och växter som lever strandnära.

Strandskyddet hjälper oss att värna den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten. Att kunna njuta av bad, fiske, båtliv och promenader längs våra vackra sjöar och stränder är viktigt. Särskilt idag då fler än någonsin väljer att ge sig ut i naturen för att motionera, söka kraft och rekreation och umgås med familj och vänner på ett coronasäkert sätt. Det blir i dagsläget extra tydligt hur beroende vi är av orörd och lättillgänglig natur som finns tätortsnära. Stränderna är värdefulla och till för alla.

Antalet dispenser från strandskyddet har ständigt ökat i vårt land och ligger idag på 7000-8000 per år. Med den utvecklingen riskerar vi att förstöra framtida generationers rätt till goda, tätortsnära friluftsupplevelser och att kraftigt försämra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.