Styrelsen 2018

OBS! Ta bort $-tecknen i våra e-postadresser. De finns enbart för att undvika spam och reklamutskick.

Kassör och firmatecknare

Max Pettersson

mobil 070-33 88 046

max.peterson$@hotmail.se

Styrelseledamot

Leif Blomgren

0478-406 42 mobil 070-30 83 890

Ansvarig för mediakontakter

leif.bo.blomgren$@gmail.com

Styrelseledamot

Lena Blomquist

0478-406 55 mobil 0706-20 62 69

lena.blomquist$@telia.com

Styrelseledamot/Postmottagare/firmatecknare

Sven Karlsson

karlssonsven2$@gmail.com

0478-402 19 mobil 0733-607 334

Ansvarig för Handla Miljövänligt

Styrelseledamot

Heléne Stråth

helene.strath$@littlefellows.se

0470-297 14 mobil 0734-11 75 10

Mediaansvarig och ansvarig för medlemsblad

Styrelseledamot/Sekreterare

Gunilla Stråth-Karlsson

gunilla.strathkarlsson$@gmail.com

0478-402 19 mobil 0709-10 67 14

Ansvarig kontaktperson för Handla miljövänligt och hemsidan

Styrelseledamot

Ann-Kristin Quist

0478-404 91 mobil 073-057 00 63

annkristinwquist$@gmail.com

Ansvarig för Handla Miljövänligt

Styrelseledamot

Lennart Quist

0478-404 91 mobil 070-898 16 29

lennartquist$@gmail.com

Styrelseledamot

Christel Johansson

073-044 33 87

christel.johansson$@live.se

Suppleanter

Christer Lindqvist

070-35 65 188

naturguide$@hotmail.se

Anders Olofsson

0478-311 18