Utflyktstips

Utvandrarbygdens fågeltorn i Videsjön

Det fina fågeltornet i Videsjön blev klart i november 2012. De föreningar som samverkat kring byggandet är Ljuders Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Lessebo, Tingsryds fågelklubb och Södra och projektet har stöttats av Leader Sydost med flera. Under sträcktiden, särskilt på OLYMPUS DIGITAL CAMERAvåren, är sjön en fågellokal väl värd att besöka. Tranparen är många och vissa år kan man även höra rördrommen. Andra förekommande arter är enkelbeckasin, kattuggla, småfläckig sumphöna, gräshoppsångare, dvärgbeckasin, kricka,årta, skedand och smådopping. Även i strandskogen finns mycket fågel, till exempel häckande sävsparv och rödvingetrast. Man kan även hitta den hotade mindre hackspetten, som är en rödlistad art, stjärtmes och sparvuggla. Rovfåglar som finns i stort antal här är lärkfalk, sparvhök, duvhök, ormvråk, bivråk, havsörn, brun kärrhök och under sträcket även stenfalk, blå kärrhök, fjällvråk och enstaka gånger kungsörn.


Knapelid och Hassleslätt

Vy över sjö från hög höjd

Knapelid

Knapelid är en fin utsiktsplats över sjön Rottnen med en stig som går runt Tomtsjön. Här leker paddorna om våren. Ett riktigt skådespel!

Hassleslätt är ett fint utflyktsmål som ligger precis nere vid sjön Rottnen. Här har Sveaskog gjort iordning en fin grillplats med tak och det finns även en brygga. Det är fritt för alla att använda grillplatsen. Här finns mycket blommor bland annat fullt med blåsippor, vitsippor och tussilago på våren och längre fram bland annat liljekonvaljer. I området finns gott om vilt och fåglar bland annat morkulla.

Hitta hit

För att hitta till Knapelid kör man från Hovmantorp mot Linneryd. Precis i Linnehult svänger man höger och kör tills man kommer till en liten parkering med skyltar.

Precis innan Knapelid finns en väg till höger, Hassleslättsvägen, som leder till Hassleslätt.

Lövsjö ängar

Lövsjö ängar är ett naturreservat i Lessebo kommun med bland annat hagmark som betas efter midsommar och en vacker slåtteräng. Från parkeringsplatsen finns en markerad led på 1,1 kilometer. På ängen växer ett stort antal olika växter till exempel kattfot, blåsuga, solvända, gullviva, stor blåklocka, grönvit nattviol, brudborste, gulvial och brunört.

Hitta hit

Du hittar hit genom att från väg 28 vid Kosta kyrka köra österut cirka 5 kilometer. Från vägen visar skyltar till reservatet som ligger söderut. Efter 300 meter svänger du höger och kommer då fram till en parkering.

Tiafly naturreservat

Den glest tallskogsbevuxna myren skyddades redan 1939 av dåvarande Domänverket. Där växer bland annat odon, tranbär, skvattram, hjortron och dvärgbjörk. Sydost om Tiafly myr kan du även komma ut till Tiagöl. Där kan du hitta rundsileshår, missne, tuvull, ängsull, dystarr och flaskstarr.

Hitta hit

Se vägbeskrivning till Lövsjö ängar. Om du istället för höger viker av till vänster vid Lövsjö ängar kommer du fram till Tiafly myr.

Visjön naturreservat

Runt Visjön i Kosta går en sex kilometer lång stig som är markerad och börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Väster om sjön finns en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för cirka 12000 år sedan. Sjön är en näringsfattig sjö med gammal barrblandskog. Informationstavla finns.

Hitta hit

Följ skyltning från väg 28 norr om Kosta eller från väg 31 mellan Lenhovda-Målerås.

Våraskruv naturreservat (Uppvidinge kommun)

Här kan du njuta av gamla ekar och en fantastisk ängsflora med bland annat Adam och Eva, brudsporre, nattviol, kattfot, slåttergubbe, och gullviva. Det finns flera markerade stigar med varierande längd att vandra. En av stigarna går runt Våraskruvssjön med vackra utsikter. Rastplats och informationstavla finns.

Hitta hit

Du hittar hit från vägen Åseda-Älghult eller Lenhovda-Älghult om du följer skyltarna.

Tällekullen

Tällekullen ligger vid gränsen mellan Lessebo och Tingsryds kommuner och är en gammal by med återuppbyggda stugor, bevarade våtmarker, ängar, fågeltorn och en övernattningsstuga för kanotister.

Läs mera om Tällekullen på www.tallekullen.com