Ängen

Människor som slår och räfsar en blomsteräng

Slåtter på Gåsamåla äng augusti 2013

Föreningen har tillgång till en mycket vacker blomsteräng i Gåsamåla med stor artrikedom. Vid inventering har ett 50-tal olika arter hittats vid samma tillfälle och ytterligare ett antal vid inventeringar vid andra tidpunkter. I samband med fagningen av ängen 26 mars 2011 sattes 8 olika holkar upp i träden på ängen. Holkarna ska i första hand passa till uggla, knipa, stare och talgoxe men kan även passa till andra arter.

På ängen växer lindar, ekar och björkar. Där finns även rönnar och hassel. Bland de växter du kan hitta där kan nämnas vippärt., dag och natt, backnejlika, getrams, sötvedel,  nattviol och på våren växer mycket blåsippor, vitsippor, vätteros och vårärt.

Varje år, i slutet av april, gör vi en utflykt till ängen för fagning i samarbete med ägaren. I slutet av juli är det sedan dags för slåtter av ängen. Vi behöver flera intresserade som kan tänka sig att hjälpa till med skötseln av ängen. Anmäl ditt intresse till Gunvor eller Monika!

Människor som fikar på en blomsteräng

Fikapaus vid slåttern på Gåsamåla äng 2013

Hitta till ängen

Kör från väg 25 söderut mot Skruv. Sväng vänster precis innan järnvägen och sväng sedan vänster igen. Kör några kilometer och sväng höger mot Gåsamåla och håll höger hela tiden. Du kommer sedan fram till Gåsamåla och ängen som ligger på höger sida.

Se kartbild